Hoe werken wij

Oriënterend gesprek: Bouwbedrijf Jolman is geïnteresseerd in uw bouwproject en denkt graag met u
mee bij het realiseren van de plannen.  Een oriënterend, vrijblijvend kennismakingsgesprek is daarbij
de eerste stap.  
Ontwerp: het maken of bespreken van het ontwerp
Bestek en offerte: Een offerte inclusief of exclusief het maken van een bestek
Opdracht: een schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken
Uitvoering: in overleg met de opdrachtgever worden de werkzaamheden conform de offerte uitgevoerd.

Bouwbedrijf Jolman onderscheidt zich onder meer door de betrokkenheid van het bedrijf bij elk project.
Wij helpen graag bij het maken van een planontwerp of kunnen direct aan de slag met een uitgewerkt
ontwerp van een architect. Als dat ontbreekt  kan één van onze ontwerpen of een variant daarop uitkomst
bieden. Ook het maken van een schetsontwerp aan de hand van de door u  geschetste plannen en het
bespreken van uw eigen ontwerp behoort tot de mogelijkheden. Bouwbedrijf Jolman werkt altijd op basis
van een zeer uitgebreide schriftelijke offerte waarin nauwkeurig omschreven staat wat wij voor u doen en
wat de daarmee gemoeide kosten zijn. Meer- en minderwerken worden u tevoren op schrift gezet zodat u
vooraf  hierover kunt beslissen en niet uiteindelijk geconfronteerd wordt met allerlei aanvullende kosten.

Bouwbedrijf Jolman “Loopt voorop, kijkt vooruit”
Wilt u weten wat
Bouwbedrijf Jolman
voor u kan
betekenen?
Bel met
mail naar:

Hoe werken wij

Oriënterend gesprek:
Bouwbedrijf Jolman is geïnteresseerd in uw
bouwproject en denkt graag met u
mee bij het realiseren van de plannen.  Een
oriënterend, vrijblijvend
kennismakingsgesprek is daarbij
de eerste stap.  
Ontwerp:
het maken of bespreken van het ontwerp
Bestek en offerte:
Een offerte inclusief of exclusief het maken
van een bestek
Opdracht:
een schriftelijke vastlegging van gemaakte
afspraken
Uitvoering:
in overleg met de opdrachtgever worden de
werkzaamheden conform de offerte
uitgevoerd.

Bouwbedrijf Jolman onderscheidt zich onder
meer door de betrokkenheid van het bedrijf
bij elk project.
Wij helpen graag bij het maken van een
planontwerp of kunnen direct aan de slag
met een uitgewerkt ontwerp van een
architect. Als dat ontbreekt  kan één van
onze ontwerpen of een variant daarop
uitkomst bieden. Ook het maken van een
schetsontwerp aan de hand van de door u 
geschetste plannen en het bespreken van
uw eigen ontwerp behoort tot de
mogelijkheden. Bouwbedrijf Jolman werkt
altijd op basis
van een zeer uitgebreide schriftelijke offerte
waarin nauwkeurig omschreven staat wat
wij voor u doen en wat de daarmee
gemoeide kosten zijn.
Meer- en minderwerken worden u tevoren
op schrift gezet zodat u vooraf  hierover
kunt beslissen en niet uiteindelijk
geconfronteerd wordt met allerlei
aanvullende kosten.

Bouwbedrijf Jolman
         “Loopt voorop, kijkt vooruit”
Wilt u weten wat
Bouwbedrijf Jolman
voor u kan betekenen?
Bel met: 06-52080462
Webdesign Ensio grafisch buro+
Algemene voorwaarden | privacybeleid
Algemene voorwaarden | privacybeleid
Webdesign Ensio grafisch buro+

Hoe werken wij

Oriënterend gesprek:
Bouwbedrijf Jolman is geïnteresseerd in uw
bouwproject en denkt graag met u
mee bij het realiseren van de plannen.  Een
oriënterend, vrijblijvend
kennismakingsgesprek is daarbij
de eerste stap.  
Ontwerp:
het maken of bespreken van het ontwerp
Bestek en offerte:
Een offerte inclusief of exclusief het maken
van een bestek
Opdracht:
een schriftelijke vastlegging van gemaakte
afspraken
Uitvoering:
in overleg met de opdrachtgever worden de
werkzaamheden conform de offerte
uitgevoerd.

Bouwbedrijf Jolman onderscheidt zich onder
meer door de betrokkenheid van het bedrijf
bij elk project.
Wij helpen graag bij het maken van een
planontwerp of kunnen direct aan de slag
met een uitgewerkt ontwerp van een
architect. Als dat ontbreekt  kan één van
onze ontwerpen of een variant daarop
uitkomst bieden. Ook het maken van een
schetsontwerp aan de hand van de door u 
geschetste plannen en het bespreken van
uw eigen ontwerp behoort tot de
mogelijkheden. Bouwbedrijf Jolman werkt
altijd op basis
van een zeer uitgebreide schriftelijke offerte
waarin nauwkeurig omschreven staat wat
wij voor u doen en wat de daarmee
gemoeide kosten zijn.
Meer- en minderwerken worden u tevoren
op schrift gezet zodat u vooraf  hierover
kunt beslissen en niet uiteindelijk
geconfronteerd wordt met allerlei
aanvullende kosten.

Bouwbedrijf Jolman
         “Loopt voorop, kijkt vooruit”